MLM – osobliwe współczesne widzenie
 

 

Marzena Libura – Michniewicz urodzona w 1983r.

Nauki początkowo pobierała w Policealnym Studium Reklamy w Katowicach, by kompendium wiedzy zdobyć na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie (Instytut Sztuki), w pracowni malarskiej prof. Lecha Kołodziejczyka. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą. Niejednokrotnie wystawiane na aukcjach sztuki.

W obrazach przekazywany jest autorski punkt widzenia, stworzony na podstawie inspiracji zaczerpniętych z abstrakcji geometrycznej. Zastosowana technika malarska daleka jest od tradycyjnej. Preferencje autora skupiają się wokół olejów i akryli, nakładanych za pomocą wyłącznie szpachli i wałka.

Zaprezentowany w obrazach styl, określa zrównoważenie form oraz łączenie przeciwieństw w dynamiczną, lecz pełną ładu wieloznaczną całość. Kreowany model świata jest redukowany za pomocą szpachli do prostych układów form. Agresja przeciwieństw kolorystycznych jest natomiast łagodzona formą w układzie kompozycji stanowiącej eksperyment (ale nie przypadek!).

Obrazy autorki ukazują doświadczenie wynikające z szukania, a następnie znajdywania harmonii uniwersum i pogodnego współbrzmienia wszystkich elementów kompozycji.